• DSC 4569
  • 2
  • gimn2
  •  DSC0078
  •  DSC0047 (2)
  • DSC 4570
  • DSC 4580
  •  DSC0069

Претрага

Државна матура

Државна матура - упутство за ученике и њихове родитеље

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Упутство за ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике. Преузми>>

ПРОБА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ЗА УЧЕНИКЕ 3. РАЗРЕДА 2023.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

-У школској 2022/23. години, према календару образовно-васпитног рада за средње школе, планирана је проба Државне матуре за ученике 3. разреда, који ће у школској 2023/24. години полагати Државну матуру као прва генерација.

-Проба Државне матуре траје 3 дана и то:

1. у среду, 31.5.2023. од 9:00-12:00 часова, када се полаже тест из српског језика и књижевности

2. у четвртак, 1.6.2023. од 9:00-12:00 часова, када се полаже тест из математике и 

3. у петак, 2.6.2023. од 9:00-12:00 часова, када се полаже тест из изборног предмета који је наведен приликом пријаве за полагање ДМ.

-Ученици 3. разреда у дане тестирања немају редовну наставу, а ученици 1. и 2. разреда наставу ће похађати у другој смени.

-Први и основни корак је завршен, а то је пријава за полагање и унос ученика у базу.

-Сваки тест садржи ДО 40 питања распоређених по нивоима постигнућа, и то: 25% основни ниво; 50% средњи ниво и 25% напредни ниво. Тестови садрже градиво прва три разреда.

-Распоред ученика по учионицама биће благовремено објављен и постављен на огласну таблу за ученике.

-Сва три дана тестирања, ученици код себе морају имати ЛИЧНУ КАРТУ коју треба да покажу дежурном професору ради идентификације.

-Израда теста траје 180 минута и учионица се на дан тестирања не може напуштати првих 30 и последњих 15 минута.

-Важно је пажљиво слушати смернице и инструкције дежурног професора и чланова Школске матурске комисије који стоје на располагању.

-На првој старни теста налази се УПУТСТВО за ученике, које треба пажљиво прочитати.

-Сваког дана тестирања, ученици треба да дођу у школу најкасније у 8:00 часова и погледају распоред учионица како би на време кренули са свим процедурама.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА-ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

-Поштовани матуранти, пред вама и нама је пилотирање Државне матуре.

-Тестирања ће се обавити:

-у уторак, 5. априла 2022. од 12 до 15 часова , српски језик и књижевност, ( потребно је бити испред учионица у 11:30, а распоред по учионицама ће бити постављен на вратима учионица и огласној табли у петак, 1.4.2022.)

-у среду, 6. априла 2022. од 12 до 15 часова, математика ( распоред по учионицама исти као и претходног дана, као и време када треба бити испред учионица)

-у четвртак, 7. априла 2022. од 12 до 15 часова, изборни предмет који је сваки ученик навео приликом попуњавања пријаве ( распоред по учионицама исти као и претходног дана, као и време када треба бити испред учионица).

-Распоред по учионицама ће бити постављен на огласној табли у петак, 1. априла 2022. године.

-Обавезно, сваког дана тестирања сваки ученик мора код себе да има важећу личну карту или пасош ради идентификације коју ће дати на увид  дежурном професору или супервизору.

-На огласној табли се већ налази табела шта је од прибора дозвољено да се унесе у учионицу и потребно је придржавати се наведеног.

-Након почетка испита, учионица се не може напустити првих 30 минута, односно поселдњих 15 минута.

-Одељенске старешине су добиле  упутство за ученике са којим треба ученици да буду упознати, а то исто упутство биће постављено у учионицама 4. разреда, у четвртак, 31.3.2022. године,  како би сви ученици имали  могућност да га и погледају и обрате се у вези било какве недоумице или питања Школској матурској комисији ( ШМК), чији састав се већ налази на огласној табли.

-Током трајања испита потребно је слушати инструкције дежурног професора, поступати по њима и придржавати се правила понашања.

-Срећно!

                                                                                                                                                                                      Председник Школске матурске комисије, директор

                                                                                                                                                                                                           Дарко Несторовић, проф.

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР НА ИСПИТИМА ТОКОМ ПИЛОТИРАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

-Према упутству и допису МПНТР и Пројекта Државне матуре, ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР током израде тестова на испитима, по предметима је следећи:

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:  само хемијска оловка

2. МАТЕМАТИКА: хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, калкулатор ( са основним рачунским операцијама) и прибор за цртање ( шестар и два троугла)

3. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ (енглески, немачки, руски, италијански...језик):  само хемијска оловка

4.БИОЛОГИЈА: хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач и калкулатор ( са основним рачунским операцијама)

5. ФИЗИКА: хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, калкулатор ( са основним рачунским операцијама) и прибор за цртање ( шестар и два троугла)

6. ХЕМИЈА: хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, калкулатор ( са основним рачунским операцијама)

7. ГЕОГРАФИЈА: хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, калкулатор ( са основним рачунским операцијама)

8. ИСТОРИЈА: само хемијска оловка

ПИЛОТИРЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

-У школској 2021/22. години у месецу априлу обавиће се друго пилотирање Државне матуре. Ученици гимназија полажу ОПШТУ Државну матуру.

-Пилотирање ће се обавити у уторак, 5. априла ( српски језик и књижевност), среду 6. априла ( математика) и четвртак, 7. априла 2022. године ( изборни предмет). Уколико дође до одређених промена у датумима, ученици ће на време бити обавештени.

-У припремама за спровођење пилотирања важна је сарадња и добра комуникација између Школске матурске комисије ( ШМК), одељенских старешина ученика 4-их разреда,  ученика ( од 4-1 до 4-7)  и родитеља/других законских заступника.

-Све кључне и важне информације биће одмах постављене на сајт школе, главни мени НАСТАВА, падајући мени ДРЖАВНА МАТУРА. Такође, ученици ће бити обавештавани и путем књиге обавештења и огласне табле за ученике у холу код наставничке зборнице. У периоду од 1.3.2022. до 30.4.2022. потребно је пратити сајт школе, огласну таблу и пажљиво памтити информације добијене од својих одељенских старешина. За сва питања ШМК стоји на располагању. До средине марта биће на огласној табли ко чини ШМК-школску матурску комисију, како би ученици знали коме могу да се обрате по било ком питању које је у вези пилотирања Државне матуре.

-Први и врло важан корак је завршен, а то је попуњавање пријава и пријављивање за полагање. Сви ученици су на време унети у базу и извршена је провера.Сви подаци су тачни и потпуни. Такође, формирана је и ШМК ( школска матурска комисија) одлуком директора школе.

-Испити,који се раде писмено, решавањем тестова, трају 3 дана: први дан српски језик и књижевност; други дан математика и трећи дан изборни предмет који је ученик навео у пријави. 25% обухватиће питања основног нивоа, 50% средњег и 25% напредног нивоа и у складу са тим ће бити и бодовани.

-Решавање тестова траје 3 сата/180 минута. Тестови обухватају комплетно градиво сва четири разреда и то је разлог због чега су у у овој школској години ученици 4. разреда у пилотирању. Тестови могу имати до 40 питања распоређених 25% основни, 50% дредњи и 25% напредни ниво.

-На првој старни сваког теста биће упутство којег се сви кандидати морају придржавати! О тим правилима ученици ће бити обавештени од својих одељенских старешина и ШМК путем обавештења.

-Све нове информације биће благовремено постављане на сајт школе и огласну таблу.

-На сајту школе и огласној табли већ се налази Прилог 9- упутство за ученике и родитеље/друге законске заступнике. Потребно је да се ученици и родитељи/други законски заступници упознају са садржајем поменутог упутства! 

                                                                                                                                                                                                                                      Директор

                                                                                                                                                                                                                           Дарко Несторовић, проф.